Corona

Voor een reis naar het buitenland heb ik een coronatest nodig.

Wat moet ik doen? Wanneer moet ik mij laten testen?

Zoek eerst de reisadviezen op die gelden voor uw bestemming. Dit kan via de website van  https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen of via de nieuwe website en app Re-open EU.

Maak een afspraak in het testcentrum van SJKI (in samenwerking met HAKI).

Vooraleer u een afspraak maakt, leest u best alle info na op onderstaande folder.

Tel testcentrum 051 33 48 00

Openingsuren van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 14 u. 

Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 u. tot 14 u.

 

Bezoekregeling vanaf 1 juli

Patiënten die minstens 1 nacht in het ziekenhuis verblijven kunnen dagelijks 2 bezoekers ontvangen en dit 1 keer per dag. De bezoekers mogen dagelijks wijzigen. De bezoekers zijn welkom tussen 14u00-20u00, gedurende 1 uur. Minderjarigen zijn niet toegelaten. De bezoekers moeten zich niet aanmelden aan het onthaal. 

U bent verplicht om een  mond-neusmasker continu en overal te dragen (bij voorkeur een chirurgisch) , ook op de kamer van de patiënt en de nodige afstand te behouden. We vragen om uw handen te ontsmetten bij het binnen komen en bij het verlaten van het ziekenhuis.

Blijf tijdens het bezoek op de kamer. Wenst u een medewerker te spreken, duw dan op de bel. Een medewerker komt dan naar de kamer en beluistert graag uw vragen.

Is uw naaste opgenomen op de dienst intensieve zorgen? Neem dan eerst telefonisch contact met de afdeling om een afspraak te maken.

Bezoekregeling voor de spoeddienst

Patiënten mogen begeleid worden door 1 begeleider. Bij een tussenkomst met een korte doorlooptijd (bv hechten van een wonde …) wacht de begeleider in de wachtzaal van de spoeddienst.

Kinderen mogen begeleid worden door beide ouders.

Uitzonderingen op de bezoekregeling

- de ouders op de materniteit (ook de broertjes en zusjes van de baby)  en neonatologie (aan de venster) . Daarnaast worden de grootouders terug toegelaten. Zij kunnen apart per koppel,  1 maal tijdens het verblijf van de mama voor maximum 1 uur op bezoek komen. We vragen om het mond-neusmasker altijd en overal aan te houden.

- de ouders op  de afdeling pediatrie. Er werd tevens beslist dat er maximum 1 grootouder mag langskomen op het moment dat de ouders niet aanwezig kunnen zijn.

- eerstegraadsverwanten van patiënten aan het levenseinde

Consultaties

Afspraken, consultaties, onderzoeken en operaties gaan door. Een begeleider is niet toegestaan in het ziekenhuis tenzij strikt noodzakelijk (bv. bij minderjarigen) 

U komt alleen naar de consultatie. In bepaalde omstandigheden kan de patiënt vergezeld worden van een begeleider. We denken hierbij aan patiënten met cognitieve problemen, gangproblemen … Wenst u als partner of familie aanwezig te zijn tijdens de consultatie, bespreek dit dan steeds vooraf met uw behandelend arts.

Uitzondering: voor een zwangerschapscontrole kan de partner mee komen. De partner wacht in de auto of aan het onthaal tot hij/zij een seintje krijgt. Zodra u een melding ontvangt stapt u naar de consultatie van de gynaecoloog.

Te volgen richtlijnen

- Draag steeds een mond-neusmasker. Dat doet u altijd en overal en dit vanaf de parking van ons ziekenhuis. Hebt u er zelf geen? Dan krijgt u een bij het binnenkomen in ons ziekenhuis.

- Houd steeds voldoende afstand (meer dan 1,5 meter).

- Ontsmet bij het binnenkomen en het verlaten van het ziekenhuis steeds uw handen.

Bistro

De bistro is gesloten voor patiënten, bezoekers en begeleiders.
 

PRE-OPNAME SCREENING  

Bij patiënten waarbij een opname gepland is, wordt er telkens een pre-opname screening gedaan door middel van een wisser. U krijgt hieromtrent informatie tijdens het consult bij uw behandelend arts.

U kan er enkel terecht op afspraak in het lokaal naast de gesloten fietsenstalling bij de parking van ons ziekenhuis.

Openingsuren van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 14 u. 

Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 u. tot 14 u.

Tel 051 33 48 00

Na afname van de wisser ga je terug naar huis. Indien resultaat COVID-positief is, word je door de behandelend geneesheer opgebeld om de zorgplanning verder af te stemmen.

HUISARTSENTRIAGEPOST

Deze is op dezelfde lokatie als de pre-opname screening nml het lokaal naast de gesloten fietsenstalling bij de parking van ons ziekenhuis.

U kan er enkel terecht op afspraak en met een verwijsbrief van jouw huisarts. 

Openingsuren van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 14 u. 

Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 u. tot 14 u.