Corona

Bezoekregeling 

Vanaf heden gelden volgende bezoekregels:

  • Op de gewone verblijfsafdelingen (niet-COVID, niet-IZ) mogen de patiënten tussen 14u en 20 u. bezoek ontvangen. Op de afdeling D2 Sp-revalidatie bezoek van 16 u. tot 20 u. Op de gewone verblijfsafdelingen en D2  mogen er meerdere bezoekers langs komen per dag. Tegelijkertijd mogen er maximum  2 personen aanwezig zijn per patiënt. (ook kinderen, bij voorkeur de kinderen van de patiënt). Het bezoek wordt niet beperkt in tijd. 
  • Op pediatrie mogen twee bezoekers per dag per patiënt langskomen.
  • Op de materniteit mogen vier bezoekers per dag per patiënt langskomen (mag gelijktijdig).
  • Op de COVID-afdeling mag er  in overleg met de afdeling dagelijks 1 persoon op bezoek komen en dit gedurende 1u per dag.
  • Op de dienst Intensieve zorgen is bezoek mogelijk in overleg met de afdeling (051 33 42 41).

Mogen wij u vragen strikt volgende maatregelen te respecteren:

  • Draag je chirurgisch mond-neusmasker continu en overal en ook op de kamer van de patiënt
  • Respecteer de afstandsregels
  • Ontsmet je handen bij het  binnenkomen en bij het verlaten van het ziekenhuis

Bezoekregeling voor de spoeddienst 

Patiënten mogen begeleid worden door 1 begeleider. 

Kinderen mogen begeleid worden door beide ouders.

Consultaties

Een begeleider is toegestaan tijdens de consultatie. 

 

Bistro

De bistro is terug open voor patiënten, bezoekers en begeleiders.
 

Covid-test

Wie zich ziek voelt en denkt corona te hebben, hoeft de huisarts niet meer te bellen voor een PCR-coronatest. Vanaf 3 november kan je online nagaan of je je het best laat testen. Als dat het geval is, krijg je een testcode waarmee je een afspraak kan maken. Kom op het tijdstip van uw afspraak naar onze wisserpost. Deze bevindt zich naast de gesloten fietsenstalling dicht bij de parking van ons ziekenhuis. 

Meer info op vindt u hier:

-  Afspraak maken: https://testcovid.doclr.be/triage-izegem/patient#!/covidafspraak

- Testcode aanvragen:  Ik wil/moet mezelf of mijn kind laten testen | eHealth (fgov.be)

- Zelfevalutatietool:  https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat

Bekijk onderaan deze pagina ook de affiches over testen: wanneer, hoe en waar? 

Openingsuren van maandag tot vrijdag van 7 tot 12 u. 

Zaterdag, zondag en feestdagen van 8 tot 12 u. 

PRE-OPNAME SCREENING  

Bij patiënten waarbij een opname gepland is, wordt er telkens covid-test gedaan door middel van een PCR-wisser. U krijgt hieromtrent informatie tijdens het consult bij uw behandelend arts.

U kan enkel op afspraak langskomen in onze wisserpost in het lokaal naast de gesloten fietsenstalling bij de parking van ons ziekenhuis.

Openingsuren van maandag tot vrijdag van 7 tot 12 u. 

Zaterdag, zondag en feestdagen van 8 tot 12 u.

Tel 051 33 48 00

Na afname van de wisser ga je terug naar huis. Indien resultaat COVID-positief is, word je door de behandelend geneesheer opgebeld om de zorgplanning verder af te stemmen.

 

Testen: wanneer, hoe en waar? 

Toelichting over testen, isolatiemaatregelen en quarantaine in onderstaande affiches 

 

Toelichting over testen: wanneer, hoe en waar?

Hoog risico contact Klachten? Op reis