In het Chirurgisch dagziekenhuis gebeurt behandeling op basis van daghospitalisatie. Dat betekent dat een patiënt in de loop van de ochtend opgenomen wordt en in de namiddag of vooravond al terug naar huis kan. Dit gebeurt op voorwaarde dat een verdere opname in het ziekenhuis niet nodig blijkt.

Bij opname voor orthopedie, gynaecologie of algemene chirurgie belt u de dag vóór de ingreep tussen 17 u. en 18 u. de opnamedienst (051 33 40 35) om het uur van de opname te bespreken. Wordt u opgenomen voor tandheelkunde, oogheelkunde, inwendige of urologie, dan dient u contact op te nemen met de respectievelijke secretariaten.

Indien er preoperatieve onderzoeken werden voorgeschreven (ECG, RX, labo), dan kan u deze vooraf laten uitvoeren in het ziekenhuis of via uw huisarts.

Indien u medicatie neemt, bespreek dan eerst met uw arts welke medicatie u vooraf moet stopzetten en welke u de dag van de ingreep wel of niet mag innemen. U dient zich nuchter aan te melden.

Vooraleer u naar huis mag, komt de behandelende arts langs met eventueel een brief voor de huisarts, voorschriften van medicatie, kine of thuisverpleging. U regelt best vooraf uw vervoer naar huis. In geen geval mag u zelf een auto of fiets besturen. Algemeen geldt dat u de eerste 24u na de ingreep niet alleen mag blijven. 

Contacteer ons

051 33 48 60

Locatie

straat 11

Openingsuren

7 - 19 u.

 

Contact info

Hoofdverpleegkundige

Diensten

Paramedische diensten

Praktische info

Wat brengt u mee?

  • verwijsbrief van uw arts
  • lijst van uw geneesmiddelen
  • ingevulde patiëntenmap chirurgie
  • gegevens van uw contactpersoon
  • documenten m.b.t. uw hospitalisatieverzekering
  • eventuele documenten voor school of werkgever
  • toiletgerief, makkelijke kleding
  • bril, hoorapparaat, krukken, schouderverband,...

Chirurgisch dagziekenhuis